Historie

Lindmark Frisør er Norges lengst drevne salong sammenhengende. I de samme lokalene har der vært frisør her siden midten av 1860-årene. 3 generasjoner Torstensen hadde salong her fra 1800-tallet og opp til ca 1930. Eric Lindmark, en svensk frisør som kom til Hamar, drev salongen fra rundt 1930 til slutten av 50-tallet. Han bodde selv i gården, og leide salongen ut etter at han gikk av med pensjon. Hans fru Gerda hadde gården i flere år etter at Eric var død. Salongen ble omgjort fra ren herrefrisørsalong til en salong for begge kjønn fra 1974 og oppover, selv om salongen tidvis hadde hatt kvinnelige kunder før også. Gården er i dag eid av vesentlig frisører på Lindmark.
Strandgateparken 1935